Benjamin Gesing, Leiter Jugendprogramme MINT Zukunft e.V.
Thomas Sattelberger (MINT Zukunft e.V.)
v.l.n.r.: Simona Riester (vbw), Harald Fisch (MINT Zukunft e.V.), Judith Herrmann, Dr. Wilfried Holfelder (Google), Ministerialdirigent Adolf Präbst (Kultusministerium), Sylvia Hirt-Einsiedel (MINT Zukunft e.V.), Benjamin Gesing (MINT Zukunft e.V.), Dr. Christof Prechtl (vbw), Thomas Sattelberger (MINT Zukunft e.V.)
Ehrung der Bayerischen Schulen bei Google (2019)

Alle Fotos : ©FABIAN VOGL