Elke Katz

MINT-Koordination Sachsen + Bundesweit
Fachberaterin, MINT Botschafterin

E-Mail: elke.katz@uni-leipzig.de

Benjamin Gesing

Leiter der Jugendprogramme
„MINT Zukunft schaffen!“

E-Mail: benjamin.gesing@mintzukunftschaffen.de